Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
Αρχική Κοινωνικά 6η Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

6η Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου - Χολαργού
Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου – Χολαργού

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.04.2019 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 4/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Διατύπωση απόψεων σχετικά με το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για την ίδρυση ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων».

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τών Δήμων τής χώρας» και αποδοχή χρηματοδότησης.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Έγκριση αιτημάτων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη, στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Α’ Κύκλος έτους 2019.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 1ου τριμήνου 2019.
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
8. Έγκριση παράτασης ισχύος τής υπ’ αριθ. 9090/2018 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τών υπηρεσιών τού Δήμου» και συγκεκριμένα για τα είδη της ομάδας Α, υποομάδα Α.1. «Ανάγκες υπηρεσιών Δήμου».
9. Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 15744/2018 σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τών γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», σύμφωνα με τις διατάξεις τής παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, λόγω αναπροσαρμογής τού κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου.
10. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
11. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «Ημέρα των Συλλόγων».
12. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.13. Εξέταση αιτημάτων για οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
14. Χρηματοδότηση του Δήμου μας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και απόδοση αυτής στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
15. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
16. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Μαυραγάνη 6-8
o Ζακυνθινού 77
o Πίνδου 120-126
o Λευκωσίας 36
o Μπλέσσα 18
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
o Κωνσταντινουπόλεως 22.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 180-181 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
18. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση – διευκρίνηση χρήσεων στα Ο.Τ. 168-169 κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων 2018-2019».
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2018».
21. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – Τακτοποιητικού τού έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017».
22. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – Τακτοποιητικού τού έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου».

vi. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
24. Παράταση χρονικής ισχύος τών συμβάσεων ειδών για τις ανάγκες τού Κοινωνικού Παντοπωλείου και συγκεκριμένα: α) υπ’ αριθ. 14612/2018 με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου τού Δήμου» (τμήμα Β.1.1 & τμήμα Β.1.2 «Είδη Παντοπωλείου Δήμου»).
25. Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στα: 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού.
26. Φιλοξενία παιδιών τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε θερινές κατασκηνώσεις για το έτος 2019.
27. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
28. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

vii. ΓΕΝΙΚΑ
29. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του κατόπιν υποδείξεων του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 34/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
30. Έγκριση Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 63/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
31. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 34/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.32. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις των οδών, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των απορριμματοφόρων.
33. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα τής Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Κιλκίς 27).
34. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών στην οδό Εθνικής Αμύνης, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
35. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών στην οδό 17ης Νοεμβρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8 Ηράκλειο:Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ενημερώνει ότι «λήγει στις 31 Αυγούστου η διορία για δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις που...

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β’ μέρους

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β' μέρους 26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Ξεκινάμε απόψε το β´ μέρος του 26ου Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε όμορφες...

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης Πεντέλη:Την υπογειοποίηση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ η δήμαρχος Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά,...

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας Μητσοτάκης – Μάας:Η ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας για να μειωθεί και η ένταση στην περιοχή τονίστηκε...

Recent Comments