Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
Αρχική Κοινωνικά Σχόλια από Ν. Στάππα για την Α φαση της υπηρεσία; συμβούλου βιώσιμης...

Σχόλια από Ν. Στάππα για την Α φαση της υπηρεσία; συμβούλου βιώσιμης κινητικότητας

smart-citiesΠρος: κ. Ηλία Αποστολόπουλο, Δήμαρχο ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (στο πρωτόκολλο και με email) Κοινοποίηση: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικούς Συμβούλους (με email)

ΘΕΜΑ: Συμβολή στη διαβούλευση για την έκθεση της Α’ Φάσης της «Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου Χολαργού»

Το παρακάτω κείμενο είναι η συμβολή μας στη διαβούλευση για τη έκθεση της Α’ Φάσης που παρέδωσε στο Δήμο μας ο σύμβουλος για υπηρεσίες Βιώσιμης Κινητικότητας. Για τον τρόπο ανάθεσης και το περιεχόμενο της υπηρεσίας του συμβούλου, όπως ζητήθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες και ανατέθηκε από το δήμο μας, έχουμε κάνει το 2015 και 2016 εκτεταμένες παρατηρήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο και με επιστολές προς τη Δημοτική Αρχή.

Παρά τα προβλήματα που διαπιστώσαμε και επισημάναμε, ως προς το τι ζητήσαμε ως Δήμος από τον σύμβουλο, η υπηρεσία αυτή αποτελεί μια αρχή για να αντιμετωπιστούν προβλήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης, οδικής ασφάλειας αλλά και περιορισμένης βελτίωσης της κίνησης πεζών και ποδηλάτων. Επίσης εκτιμάμε ότι βοήθησε στο να συμπεριληφθεί ο Δήμος μας στις χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου για Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Για την εκπόνηση ΣΒΑΚ θα χρηματοδοτηθούν πολυάριθμοι δήμοι της χώρας μας. Τα ΣΒΑΚ είναι σχετικά συγκεκριμένη στρατηγική ή λεπτομερής προσέγγιση, με στόχο συνδυασμένες συγκοινωνιακές – πολεοδομικές- περιβαλλοντικές βελτιώσεις των πόλεων και με σημαντική εμπλοκή του κοινού.

Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μία χρήσιμη έκθεση με πολλά βασικά στοιχεία για τη στήριξη σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας. Ελπίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ με ορθό τρόπο και όραμα θα μας οδηγήσουν σε μια καλλίτερη πόλη και ποιότητα ζωής. Σκοπός του παρακάτω σχολιασμού μας είναι η υπηρεσία την οποία αναθέσαμε ως Δήμος, να καταλήξει σε συμπεράσματα χρήσιμα για την οδική ασφάλεια, τις μετακινήσεις μας και την ποιότητα ζωής στην περιοχή μας. Ώστε οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει ο Δήμος μας και η χώρα μας να έχουν το κατά το δυνατό μέγιστο αποτέλεσμα. Είναι εξαιρετικά σημαντική η αξιολόγηση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Έχουμε ανάγκη για σημαντικά αποτελέσματα με περιορισμένους πόρους. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν θέματα που θίγονται ήδη στην έκθεση του συμβούλου αλλά όχι επαρκώς και τα οποία έπεσαν στην αντίληψη μας. Δεν αποτελούν ολοκληρωμένη συμπλήρωση της έκθεσης στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας, αλλά αποτελούν προτάσεις για βελτίωση της, στα πλαίσια των απαιτήσεων της Τεχνικής Περιγραφής που διαμόρφωσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για τη Α΄ Φάση.

Η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί με τη Β Φάση. Σελίδα 1 από 9 Παρακάτω, δεν σχολιάζεται όλη ή έκθεση, αλλά κυρίως τα σημεία στα οποία υπάρχει ανάγκη βελτιώσεων. Τα σημεία του κειμένου τα οποία έχουν αρίθμηση, απαιτούν μια διευκρίνιση ή προτείνουν βελτιώσεις. Τα υπόλοιπα σημεία αποτελούν διαπιστώσεις. Διευκρινίζω ότι τα παρακάτω, τουλάχιστον 67 διευκρινιστικά ερωτήματα, σχόλια και προτάσεις, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μειώνουν τη σημασία της έκθεσης. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε καν συγκεκριμένα ερωτήματα. Αλλωστε ο αριθμός τους εν μέρει οφείλεται στα πολλά θέματα τα οποία περιλαμβάνει η υπηρεσία του συμβούλου (μετρήσεις κυκλοφοριακες και στάθμευσης και σχετικά μοντέλα, λεωφορεία, 17 προτασεις και σενάρια για συγκεκριμένα προβλήματα, 19 σχέδια κ.α.).

ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ Σχέδιο ΣΟ1 – Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου & Κυκλοφοριακή Οργάνωση & Στάθμευση

1. Δεν υπάρχουν οι συνδέσεις: a. με Πίνδου ή με Κανελλοπούλου b. ούτε από το στρατόπεδο ΠΡΟΤΑΣΗ: Το Σ.01 να επεκταθεί και να περιλάβει όλες τις συνδέσεις του Δήμου ( ή να μπει ένθετο σχέδιο σε μικρότερη κλίμακα)/

2. Στις κυκλοφοριακές μετρήσεις οι κινήσεις στρέφουσες παρανόμως γιατί δεν παρουσιάζονται; καταγράφηκαν; (όπως στην Κύπρου προς Ιωνίας αριστερά). Σχέδιο ΣΟ4 – Διαδρομές Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

3. Δεν υπάρχει στο σχέδιο το σύνολο των διαδρομών των λεωφορειακών γραμμών με αποτέλεσμα να μην είναι εποπτική η εικόνα των διανυομένων. Το πρόβλημα υπάρχει και στην έκθεση (εικόνες 3-1 έως 3-3) με αποτέλεσμα να μη φαίνεται η χρήση των στάσεων στην Κανελλοπούλου και στην Μεσογείων κοντά σ αυτήν. ΠΡΟΤΑΣΗ: Το Σ.04 να να επεκταθεί και να περιλάβει το σύνολο των διαδρομών που κυρίως εξυπηρετούν το Δήμο ( ή να μπει ένθετο σχέδιο σε μικρότερη κλίμακα). Να διευρυνθούν οι εικόνες 3-1 έως 3-3 για να φαίνεται όλη η περιοχή.

4. Η γραμμή 416 κάνει μεγάλη διαδρομή στη Μεσογείων. Πως τεκμηριώνεται η ανάγκη αυτή, αφού την ίδια διαδρομή κάνουν άλλες γραμμές; Προσεγγίζει 2 σταθμούς μετρό.

5. Οι γραμμές Παπάγου 409 και 413 κάνουν πολύ μεγάλη διαδρομή στην Κανελλοπούλου & Μεσογείων. Πως τεκμηριώνεται η ανάγκη; Υπάρχει δυνατότητα και σκοπιμότητα αλλαγής;

6. Το δημοτική γραμμή ¨προς κοιμητήριο¨ διέρχεται από τη Μεσογείων αλλά δεν φορτώνει Κύπρου & Μεσογείων. Γιατί αφού σχεδόν πάντα περιμένουν πολλοί άνθρωποι στη στάση;

7. Η συνολική αξιολόγηση των ΜΜΜ είναι λάθος (κεφ.7.19 ). Αξιολογείται μόνο η πρόσβαση σε ΜΜΜ και όχι η εξυπηρέτηση. Αυτή στου Παπάγου οι κάτοικοι τη θεωρούν ιδιαίτερα προβληματική (πολύ αραιή). Οι δύο γραμμές είναι απαραίτητες; Το κεφάλαιο προτείνει επέκταση δημοτικής προς Πλατείες Παπαφλέσσα – Αγίας Τριάδας (καλώς) Στη συνέχεια αναλώνεται στη πρόταση βελτίωσης της δημοτικής συγκοινωνίας σε γραμμή τύπου «ζήτησης» (on demand). Επομένως τα σημαντικά προβλήματα των ΜΜΜ δεν εντοπίζονται και δεν προτείνονται κάποιες βραχυχρόνιες ή μεσοπρόθεσμες λύσεις. Ούτε δίνεται κάποια οδηγία για το πώς και από ποιον θα μπορούσαν να δοθούν τέτοιες. Σχέδιο ΣΟ5 – Θέσεις/Περιοχές Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας Σελίδα 2 από 9

8. Οι κύκλοι που δείχνουν τον τύπο των προβληματικών θέσεων δεν έχουν πάχος και επομένως δεν φαίνεται ο χρωματισμός τους ώστε να διακρίνεται ο τύπος προβλήματος (ΠΡΟΤΑΣΗ: να γίνουν παχείς όπως ήταν κατά την παρουσίαση της έναρξης της διαβούλευσης)

. 9. Σε σχολεία δεν παρουσιάζεται κάποιος κίνδυνος. Μπορεί να τεκμηριωθεί κάπως αυτό, αφού πολλοί γονείς έχουν αντίθετη γνώμη;

10. Δεν παρουσιάζεται ως προβληματικής ασφάλειας η προέκταση της Αναστάσεως προς την Περιφερειακή Υμηττού. Σ΄ αυτή ήδη έχουμε νεκρούς, συνήθη φαινόμενα επικίνδυνης οδήγησης και αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

11. Δεν αναφέρονται προβλήματα ασφάλειας στα εξής, όπου έχουν συμβεί συγκρούσεις και εκτροπές ή και αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες: a. Πίνδου, στο στενό τμήμα, λόγω ταχύτητας b. Πίνδου και Λευκωσίας (επιστροφή από το σχολείο οδού Μακεδονίας) c. Πίνδου και Κύπρου d. Εθνικής Αμύνης και Κύπρου. Κυκλικός κόμβος με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Παρουσιάζεται ως εμπορική περιοχή της πόλης στο Σχέδιο Σ.03. e. Ζακυνθινού f. Αναστάσεως, μεταξύ Μακεδονίας – Πίνδου – Εθνικής Αμύνης λόγω αυξημένων ταχυτήτων και χαμηλής ορατότητας λόγω κυρτής κατακόρυφης καμπύλης, σε οδό με μεγάλο πλάτος και συνέχεια της εισόδου από περιφερειακή Υμηττού που δίνει την αίσθηση οδού υψηλής ταχύτητας. Επίσης έχει πεζοδρόμια με δέντρα και εμπόδια που τα καθιστούν. g. Αργυροκάστρου, από Ελλησπόντου – Πίνδου έως Φραγκογιάννη (τουλάχιστον) Προφανώς οι περιοχές αυτές θα πρέπει να παρουσιαστούν στο χάρτη Σ.05 και να προταθούν λύσεις (ή να τεκμηριωθεί ότι δεν παρουσιάζουν προβλήματα ασφάλειας).

12. Νεαπόλεως -Ναυαρίνου – Καραολή Δημητρίου: δεν προτείνεται κάποια βελτίωση αν και η Νεαπόλεως έχει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής (φαίνεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: εικόνα 4-9 σελ. 37). Πρόκειται για σαφώς πολύ επικίνδυνη θέση για οχήματα και πεζούς. Σχέδιο Σ.06 – Χωροθέτηση και είδος επεμβάσεων. Δεν υπάρχει αξιολόγηση της σημασίας των θέσεων επεμβάσεων (ασφάλεια, βελτίωση μετακίνησης, μέγεθος προβλήματος κ.ά.). Δηλαδή δεν φαίνεται καθαρά γιατί έγιναν λεπτομερείς διερευνήσεις σε αυτές τις θέσεις και όχι σε άλλες.

13. ΠΡΟΤΑΣΗ: να γίνει σχετική αξιολόγηση, ώστε να φανούν η σημασία των θέσεων που διερευνήθηκαν για την περιοχή και η σημασία των υπολοίπων θέσεων, για μελλοντικό προγραμματισμό. Η τελική αξιολόγηση των διερευνηθέντων θέσεων εκτιμάται ότι θα γίνει στη Β Φάση (οριστικοποίηση τελική πρότασης & εξειδίκευση μέτρων και επεμβάσεων, σελ 2 της έκθεσης).

14. Να εξεταστεί για όλες τiς διασταυρώσεις με φωτεινό σηματοδότη, η δυνατότητα παραχώρησης χρόνου διάβασης πεζών προς όλες τις διευθύνσεις μιας διασταύρωσης. Οι προτάσεις για το ποδήλατο Γενικά οι προτάσεις για το ποδήλατο είναι περιορισμένες Η πρόταση της Ευτέρπης είναι σημαντική.

15. Στου Παπάγου αφορούν διαδρομές στο όριο της δομημένης περιοχής. Έτσι δίνουν στο ποδήλατο χαρακτήρα αναψυχής (οπωσδήποτε σημαντικό στοιχείο) και όχι και χρησιμότητας, αφού το δίκτυο ποδηλατοδρόμων δεν είναι ολοκληρωμένο μεταξύ σημαντικών σημείων της πόλης. Επί πλέον χρησιμότητα της προτεινόμενης διαδρομής στη Χατζηκωνσταντή είναι η ασφαλής προσέγγιση με ποδήλατο και τα πόδια στο σχολείο της οδού Μακεδονίας (για μικρό πληθυσμό). Σελίδα 3 από 9 Διαδρομές πεζών

16. Δεν υπάρχει αξιολόγηση αναγκαιότητας – ιεράρχηση προτεραιοτήτων ανάπλασης διαδρομών πεζών Στου Παπάγου προστέθηκαν στην τελευταία φάση εκτεταμένες ¨αναπλάσεις διαδρόμων πεζών¨. Αξίζει να προχωρήσουν ενώ υπάρχουν προβληματικά τμήματα για τους πεζούς (ασφάλειας και πρόσβασης, πχ όπως τα επόμενα);

17. Δρόμοι με λεωφορειακές γραμμές και ανεπαρκή πεζοδρόμια, όπου οι πεζοί αναγκάζονται να κινούνται στο οδόστρωμα Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα σχέδια και ούτε προτείνεται κάποια βελτίωση και αφορά τουλάχιστον: a. Σαρανταπόρου, b. Υμηττού c. Αναστάσεως (στενό τμήμα) d. Μπλέσσα

18. Οδός Φανερωμένης. Αφού ήδη έγιναν επεμβάσεις, τι προτείνεται τώρα ως βελτίωση;

19. Η προτεινόμενη επέμβαση στη πλ. Φανερωμένης συνδυάζεται με την ήδη σχεδιασθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία; Πως;

20. Δεν παρουσιάζεται κάποια πληροφορία για το τι είδους αναπλάσεις προτείνονται για τις Οδούς Βουτσινά και Μέτωνος (Χολαργός).

21. Στου Παπάγου οι προτεινόμενες αναπλάσεις διαδρομών πεζών ήδη υφίστανται. Πως θα γίνει η βελτίωση τους και τι αποτέλεσμα αναμένεται ότι θα φέρουν; Ενδεικτικά για το θέμα αναφέρονται οι διαδρομές: a. Η περιφερειακή διαδρομή της νέας περιοχής Παπάγου b. Το μονοπάτι στο ρυάκι μεταξύ μονής Κύκκου και Αργυροκάστρου c. Η επέκταση στην λεωφ. Παπάγου της διαμόρφωσης της 25ης Μαρτίου, δίπλα στη περίφραξη του Μεγάλο Πάρκο Παπάγου, ενώ μέσα στο πάρκο υπάρχει παράλληλη διαδρομή πεζών. Βέβαια το εκεί πεζοδρόμιο είναι ανεπαρκές, υπάρχουν έξοδοι από το πάρκο και η κυκλοφορία είναι υψηλή, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος για του πεζούς.

22. Στην ανατολική περιοχή του Χολαργού δεν προτείνονται βελτιώσεις για τους πεζούς. Διαβάσεις και θέματα πεζών.

23. Διάβαση πεζών δεν υπάρχει στην Κανελλοπούλου προς Ζωγράφου. Είναι επικίνδυνο σημείο. Οι πεζοί περνούν ανάμεσα στα οχήματα.

24. Διάβαση με φανάρι Μεσογείων και Κύπρου. Είναι επικίνδυνο σημείο. Οι πεζοί με πράσινο και τα οχήματα από Μεσογείων εισέρχονται με κίτρινο και μεγάλη ταχύτητα συνήθως χωρίς να σταματάνε. Μεγάλη κίνηση πεζών λόγω του σταθμού μετρό Εθνική Άμυνα. ΠΡΟΤΑΣΗ: να εξεταστεί μείωση της καμπύλης της στροφής Μεσογείων – Κύπρου και βελτίωση της σήμανσης της προτεραιότητας πεζών.

25. Πεζοδρόμιο οδού Μακεδονίας. Ανεπαρκές πεζοδρόμιο σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας και σχετικά υψηλών ταχυτήτων.

26. Κεφ. 6. Αν και στο μοντέλο κωδικοποιήθηκαν οδοί με ταχύτητα ελεύθερης ροής 35km/h(πιν. 6.1), στα συμπεράσματα δεν προτείνονται ζώνες 30km/h.

27. Περιοχή σταθμού μετρό Εθνική Άμυνα. Κακώς διαμορφωμένες και διασπασμένες εκτάσεις μεταξύ Μεσογείων – Αναστάσεως – Τσιγάντε – Κύπρου. Οι περιφράξεις τους εμποδίζουν την κίνηση πεζών προς Παπάγου και Χολαργό. Στάθμευση. Σελίδα 4 από 9

28. Δεν εντοπίζεται κάπου το πρόβλημα των δημόσιων χώρων στάθμευσης στην περιοχή σταθμού μετρό Εθνική Άμυνα. Αυτές είναι κακώς διαμορφωμένες και διασπασμένες και δημιουργούν επί πλέον κινήσεις στους γύρω δρόμους Παπάγου και Χολαργού (Ξανθίππου, Εθνικής Αμύνης κ.ά.). Επίσης οι περιφράξεις τους εμποδίζουν την κίνηση πεζών προς Παπάγου και Χολαργό.

29. Στο Κεφ.2.4.2 Στάθμευση, εντοπίζονται προβληματικές θέσεις, αλλά δεν παρουσιάζεται το είδος του προβλήματος και δεν αξιολογείται το μέγεθος ή η σημασία του, ώστε να φανεί γιατί εξετάζονται μόνο οι θέσεις του κεφ.4.4. Συγκεκριμένα δεν αναφέρεται στα επόμενα κεφάλαια (4.4 και 7.18), κάτι για τις επόμενες θέσεις οι οποίες εντοπίστηκαν στο κεφ. 2.4.2: a. Κύπρου b. Αναστάσεως c. Γήπεδα Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Παπάγου d. Πλατείες Κύπρου Παπάγου και Εθν. Αντίστασης & Παπαφλέσσα Χολαργού ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Η μελέτη που ορίζουν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΠΟ) της Περιφερειακής Υμηττού. Δεν χρησιμοποιείται η μελέτη που ορίζουν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΠΟ) της Περιφερειακής Υμηττού. Επομένως αφενός δεν τίθεται το κυκλοφοριακό στο ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής μας και αφετέρου δεν αναδεικνύονται και οι ευκαιρίες που ίσως δίνουν οι ΠΟ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα:

30. Έχει γίνει και εφαρμοστεί η «ενιαία κυκλοφοριακή μελέτη για την περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη και Περιφερειακή Υμηττού» μελέτη που προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους της Περιφερειακής Υμηττού (Ν. 2338/1995 – ΦΕΚ202Α/1995, σελ. 6061 του ΦΕΚ, παράγραφοι δ17 και δ18 στο «Αρθρο ενδέκατο»; Απόσπασμα του ΦΕΚ είναι παρακάτω. Υμηττού (μεταξύ Πίνδου – Εθνικής Αμύνης) Σελίδα 5 από 9 Στο σχέδιο Σ.06 δεν φαίνεται ότι προτείνεται κάτι, αν και δέχεται το σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο της Νεαπόλεως και έγιναν και κυκλοφοριακές μετρήσεις. Όμως στην έκθεση αναφέρεται ότι το θέμα θα εξεταστεί στη Β Φάση. Στους πίνακες μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου (Παράρτημα Δ: μετρήσεων στρεφουσών κινήσεων) δεν αναφέρεται πότε έγιναν αυτές για τη συγκεκριμένη θέση, ούτε και η διάρκεια των μετρήσεων (το ίδιο συμβαίνει και στους άλλους προηγούμενους 4 πίνακες θέσεων).

31. ΠΡΟΤΑΣΗ: Στο Σ.06 να σημειωθεί ως περιοχή επέμβασης η περιοχή Υμηττού (Πίνδου – Εθνικής Αμύνης). Στους 5 πίνακες του Παράρτημα Δ, να προστεθεί η ημερομηνία και η διάρκεια των μετρήσεων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ) Περιοχή Άλσους Παπάγου – Αγίας Σκέπης – Σχολείων (πρόβλημα Κύπρου στο γυμνάσιο Παπάγου) (κεφ. 7.1) Προτείνεται ρύθμιση με εφαρμογή μονοδρόμησης γύρω από το λόφο της Αγίας Σκέπης.

32. Η ρύθμιση που προτείνεται θα φέρει οχλήσεις στο μικρό τμήμα της Ιωνίας (περιοχή Αγίας Σκέπης) και θα προσθέσει κυκλοφορία στην Λευκωσίας (στο τμήμα Εθνικής Αμύνης – Ιωνίας). Εάν προκριθεί η λύση, ίσως θα πρέπει να είναι προσωρινή, μέχρι να γίνει άλλη κατασκευή στη Κύπρου. Οδικό τμήμα Νευροκοπίου – Ζακυνθινού (κεφ. 7.2) Ενδιαφέρουσα λύση δρόμου με προβλήματα.

33. Γίνεται συζήτηση για το πράσινο ως πρόβλημα για τους πεζούς στα πεζοδρόμια. Αλλά δεν υπάρχει αναφορά στην κατάσταση του υφιστάμενου χώρου πράσινου με μεγάλο πλάτος ως χώρου κίνησης πεζών, ούτε γίνεται πρόταση για ανάκτηση του (όπως προβλέπεται και στον κανονισμό πρασίνου). Αντί αυτού γίνεται προσπάθεια να βρεθεί χώρος για οριακά επαρκή πεζοδρόμια.

34. Ο ποδηλατόδρομος μήπως πρέπει να πάει στην άλλη πλευρά (στο εσωτερικό της στροφής), ώστε να είναι ασφαλέστερος;

35. Οι θέσεις στάθμευσης χρειάζονται πραγματικά στην θέση που τοποθετήθηκαν ή (1) είναι καλλίτερα να μετακινηθούν απέναντι ή να απομακρυνθούν από το ρείθρο διαμορφώνοντας τον ποδηλατόδρομο (μεταξύ σταθμευόντων και πεζοδρομίου);

36. Δεν προτείνεται βελτίωση της διαμόρφωσης πεζοδρομίου της Πίνδου στη διασταύρωση, η οποία εμποδίζεται από (1) υφιστάμενες ανισοσταθμίες, ψηλά ρείθρα (2) τρίγωνο χωρίς διάβαση.

37. Χρειάζεται πραγματικά η διευρυμένη σύνδεση Ζακυνθινού – Πίνδου (προς τα δεξιά. Διευρυμένη σε σχέση με το νέο πλάτος του οδοστρώματος της Ζακυνθινού); Η είναι καλλίτερα να υπάρχουν μικρότερου μήκους και λιγότερα σημεία διασταυρώσεων πεζοδρομίων – κυκλοφορίας (το οποίο αποτελεί αρχή των διαμορφώσεων, κεφ. 7 σελ. 89);

38. Δεν φαίνεται η συνέχεια της διαμόρφωσης στη Νευροκοπίου (ή διαμόρφωση και της Νευροκοπίου αναφέρθηκε στην παρουσίαση της έκθεσης στην Επιτροπή Διαβούλευσης), Η Νευροκοπίου είναι επικίνδυνος δρόμος (λόγω πλάτους προκαλεί τους οδηγούς σε υψηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να εκτρέπονται αμέσως μετά, στην στροφή της Ζακυνθινού).

39. Στο μικρό τμήμα της Νευροκοπίου όπου φαίνεται διαμόρφωση, προτείνεται νέο πεζοδρόμιο 1,70 m πλάτος ενώ υπάρχουν φαρδιές νησίδες πρασίνου. Παράδρομος Μεσογείων (κεφ. 7.9) Σημαντική παρέμβαση. Έχουν σχεδιαστεί τρία σενάρια. Σελίδα 6 από 9 Τα σενάρια διαφοροποιούνται κυρίως:  στο πως διακόπτεται η σύνδεση της Μεσογείων με τον παράδρομο  στην μικρότερη ή μεγαλύτερη διαμόρφωση πεζοδρομίων ή ολόκληρα τμήματα του παράδρομου μετατρέπονται σε χώρους πεζών Οι επεμβάσεις είναι σημαντικές και χρειάζονται ενδελεχή αξιολόγηση.

40. Ο π ω σ δ ή π ο τ ε χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η κ ά θ ε ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή ς β ά σ ε ι στόχων/πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων.

41. Η περιοχή είναι εμπορική και ο Δήμος έχει αναγγείλει την υποστήριξη του χαρακτήρα της (ιδέα open mall στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου). Είναι σκόπιμο να γίνουν κατάλληλες φυτεύσεις, γιατί το πράσινο και ειδικά το ψηλό, λείπει από την περιοχή. Για τη αξιολόγηση της τελικής διαμόρφωσης, εκτός από συγκοινωνιολόγους, χρειάζεται η συμμετοχή αρχιτέκτονα και φυτοτέχνη.

42. Για την αξιολόγηση της κυκλοφοριακής επίπτωσης των σεναρίων είναι δυνατή η εφαρμογή μοντέλου κυκλοφορίας και στάθμευσης;

43. Σε όλα τα σενάρια προβλέπεται διαπλάτυνση της νησίδας όπου βρίσκεται η στάση λεωφορείων απέναντι από την έξοδο του μετρό. Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί μεγαλύτερη διαπλάτυνση, για λόγους άνεσης των πολλών επιβατών που περιμένουν.

44. Μεταξύ Κύπρου και Αναστάσεως, είναι ανάγκη διαμόρφωσης λειτουργικής ενοποίησης των επιφανειών που υπάρχουν, ώστε να κινούνται με άνεση οι πεζοί και χρήστες του μετρό. Είναι επίσης ανάγκη καλλίτερων πεζοδρομίων, διαπλατύνσεων, αφαίρεσης εμποδίων.

45. Οι διαπλατύνσεις χώρων πεζών στο μεγαλύτερο μήκος του παράδρομου είναι καλλίτερα να γίνουν προς το μέρος των καταστημάτων (και όχι προς τη Μεσογείων, όπως σχεδιάστηκε σε μεγάλο μήκος, ορισμένων σεναρίων). Εξαίρεση θα πρέπει να γίνει κοντά στις στάσεις λεωφορείων. Οδικό τμήμα 25ης Μαρτίου (κεφ. 7.10) Σημαντική παρέμβαση. Εμβληματική για την βελτίωση της εικόνας και της ήπιας μετακίνησης στο δήμο μας. Το τμήμα Ευριπίδου – Υμηττού βελτιώνεται πολύ. Ομοίως και το υπόλοιπο (Υμηττού έως Αναστάσεως), το οποίο εδώ διαχωρίζεται, γιατί σ΄ αυτό οι υφιστάμενες συνθήκες είναι αρκετά καλές.

46. Γιατί δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις;

47. Η στάθμευση μικρής διάρκειας αντιμετωπίζεται κάπως;

48. Στη διασταύρωση 25ης Μαρτίου – Υμηττού – Σαλαμίνος ίσως υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης (σε συνδυασμό με πράσινο). 49. Δεν υπάρχουν προτάσεις για διαβάσεις πεζών κάθετα στην 25ης Μαρτίου. Μάλλον έχουν διαμορφωθεί εμπόδια (πράσινο στις γωνίες και θέσεις στάθμευσης).

50. Οι χώροι πρασίνου στις γωνίες έχουν δύο πιθανά μειονεκτήματα (1) εμποδίζουν την κατευθείαν απέναντι κίνηση πεζών, δηλ. αυξάνουν το χρόνο παραμονής τους στο οδόστρωμα (2) Εφόσον αναπτυχθεί σχετικά ψηλό πράσινο εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών.

51. Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων δεν προτείνονται

52. Υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας με τη θέση – λειτουργία του φαναριού και της οδήγησης προς τη οδό Κοκόλα.

53. Είναι σκόπιμο να γίνουν κατάλληλες φυτεύσεις, γιατί το πράσινο και ειδικά το ψηλό, είναι ανεπαρκές. Επίσης υφιστάμενα δέντρα μειώνουν τη ελεύθερη διάβαση πεζών. Για τη αξιολόγηση Σελίδα 7 από 9 της τελικής διαμόρφωσης, εκτός από συγκοινωνιολόγους, χρειάζεται η συμμετοχή αρχιτέκτονα και φυτοτέχνη. ΚΟΜΒΟΙ Γίνεται ιδιαίτερα εκτενής μελέτη βελτίωσης ορισμένων σημαντικών διασταυρώσεων – κόμβων. Και εδώ δεν υπάρχει αξιολόγηση της σημασίας των θέσεων επεμβάσεων (ασφάλεια, βελτίωση μετακίνησης, μέγεθος προβλήματος κ.ά.). Δηλαδή δεν φαίνεται καθαρά γιατί έγιναν λεπτομερείς διερευνήσεις για κόμβους σε αυτές τις θέσεις και όχι σε άλλες. Επίσης ποιοι από αυτούς που διερευνήθηκαν είναι σημαντικότεροι.

54. ΠΡΟΤΑΣΗ: να γίνει σχετική αξιολόγηση, ώστε να ιεραρχηθεί η προτεραιότητα των θέσεων που διερευνήθηκαν για την βελτίωση των συνθηκών στην περιοχή και η σημασία των υπολοίπων θέσεων, για μελλοντικό προγραμματισμό.

55. Θα πρέπει να γίνει αρχική κοστολόγηση της λύσης κάθε κόμβου.

56. Οι διαβάσεις πεζών σχεδιάζονται σε απόσταση από τα πεζοδρόμια στις διασταυρώσεις, αυξάνοντας τις διαδρομές πεζών (δεν λαμβάνεται υπόψη η εργονομική αρχή της «επιθυμητής διαδρομής» – desire line). Έτσι μειώνεται η πιθανότητα χρήσης διαβάσεων πεζών. Πρέπει να σχεδιαστούν βελτιώσεις.

57. Δεν αξιολογούνται τα σημεία εμπλοκής πεζών, αλλά μόνο των οχημάτων (σε αντίθεση με το ότι αυτό αποτελεί αρχή των διαμορφώσεων, κεφ. 7 σελ. 89).

58. Να εξεταστούν υπερυψώσεις οδοστρώματος κόμβων ώστε να διευκολύνεται η διάβαση πεζών.

59. Να δοθούν οδηγίες φύτευσης των νησίδων ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα και η διάβαση πεζών. Κόμβος Πίνδου – Αργυροκάστρου Ελλησπόντου (κεφ. 7.3)

60. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν η θέση της λαϊκής αγοράς

61. Δεν σχεδιάστηκαν διαβάσεις πεζών κάθετα στην Αργυροκάστρου και ούτε διαπλατύνσεις των τοπικά πολύ στενών πεζοδρομίων παράλληλα στην Αργυροκάστρου. Αυτό ίσως αποτελεί αντικείμενο της Β Φάσης. Κόμβος Ναυαρίνου – Ανατολής (κεφ. 7.4)

62. Δεν σχεδιάστηκαν διαβάσεις πεζών και ούτε διαπλατύνσεις των τοπικά πολύ στενών πεζοδρομίων. Υπάρχει σημαντική κίνηση για το δασάκι και το τένις. Κόμβος Αργυροκάστρου – Μπλέσσα (κεφ. 7.5)

63. Δεν αναφέρεται κάπου η γέφυρα και η πρόσβαση και γειτνίαση με το δημοτικό σχολείο.

64. Είναι σκόπιμη η βελτίωση και των πεζοδρομίων – διαδρομών προς το σχολείο. Επομένως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση πεζών παιδιών. Κόμβος 25ης Μαρτίου – Υμηττού (κεφ. 7.6)

65. Λόγω της πολυπλοκότητας του κόμβου και της σημαντικής παρουσίας πεζών σε συνδυασμό με τον εμπορικό και κεντρικό χαρακτήρα της περιοχής και την προτεινόμενη ανάπλαση της 25ης Μαρτίου, να εξεταστεί η υπερύψωση του οδοστρώματος του κόμβου με σκοπό την βελτίωση της ασφαλούς διάβασης πεζών ή άλλη αντίστοιχη λύση. Κόμβος Πίνδου – Μονής Κύκκου (κεφ. 7.7) Αναγκαία η ρύθμιση στη Μονής Κύκκου Σελίδα 8 από 9

66. Παραμένει το πρόβλημα της στροφής από την Αναστάσεως προς Πίνδου, λόγω περιορισμένη ορατότητας και ταχύτητας στην Αναστάσεως (από την Περιφερειακή Υμηττού) ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Λαϊκή-Πίνδου & Αργυροκάστρου. Υπάρχει πρόβλημα για τη γραμμή λεωφορείων 413 (Παπάγου-Κατεχάκη-Εθνική Αμυνα) και την είσοδο ΙΧ από Πίνδου, όταν γίνεται η λαϊκή-Πίνδου & Αργυροκάστρου. Στην έκθεση το θέμα δεν εντοπίζεται ως πρόβλημα και δεν προτείνεται λύση. Η κίνηση από Πίνδου εκτρέπεται προς Μπλέσσα, όπου λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του κόμβου (κεφ. 7.5).

67. ΠΡΟΤΑΣΗ: μήπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το λεωφορείο η αντίθετη φορά στην Ζακυνθινού μεταξύ Πίνδου & Αργυροκάστρου (μόνο για τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής); ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ Τα στοιχεία αυτής της υπηρεσίας ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. Για τη βελτίωση της Β Φάσης της υπηρεσίας που σχολιάσαμε αλλά και του ΣΒΑΚ, είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη οι επιστολές μας της 7-10-2015 και της 18-05-2016 προς τη Δημοτική Αρχή.

Με εκτίμηση

Νίκος Στάππας

Δημοτικός Σύμβουλος Παπάγου Χολαργού με τις «8 Προτάσεις»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8

Ηράκλειο: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δημότες έως τις 31/8 Ηράκλειο:Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ενημερώνει ότι «λήγει στις 31 Αυγούστου η διορία για δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις που...

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β’ μέρους

26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Έναρξη 26/08 του β' μέρους 26ο Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού: Ξεκινάμε απόψε το β´ μέρος του 26ου Φεστιβάλ Παπαγου-Χολαργού. Θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε όμορφες...

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης

Πεντέλη: Ασφαλής λύση η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης Πεντέλη:Την υπογειοποίηση του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ η δήμαρχος Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά,...

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας

Μητσοτάκης – Μάας: Ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας Μητσοτάκης – Μάας:Η ανάγκη αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας για να μειωθεί και η ένταση στην περιοχή τονίστηκε...

Recent Comments