Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Έγινε,  στις 28 Μαΐου 2017  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ. Την ίδια μέρα συγκροτήθηκε το  ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

Πρόεδρο                : Κωνσταντίνο – Πολυχρόνη Τίγκα

Αντιπρόεδρο          : Δημήτριο Ζαφείρη

Γενικό Γραμματέα : Θεόδωρο Χατζηδάκη

Ταμία                     : Ιωάννη Σαρρή

Μέλος                    : Κωνσταντίνο Κάτσιανο

Μέλος                    : Ιωάννη Κολώνια

Μέλος                    : Λεωνίδα Τζίμα

Μέλος                    : Δημήτριο Καταλυματία

Μέλος                    : Δημήτριο Σελεμέκο

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ανανεωθέντος Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσαν ότι θα κάνουν τα πάντα για τη μεγιστοποίηση των ήδη πολύ υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών του Συνδέσμου που αποτελεί ένα εκ των καλλιτέρων «Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση», της Αττικής.

                                                                     Ο            

                                                                       Πρόεδρος                                              

                                                      Κώστας –Πολυχρόνης Τίγκας

     Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Έγινε,  στις 28 Μαΐου 2017  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ. Την ίδια μέρα συγκροτήθηκε το  ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:Έγινε,  στις 28 Μαΐου 2017  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ. Την ίδια μέρα συγκροτήθηκε το  ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:Έγινε,  στις 28 Μαΐου 2017  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ. Την ίδια μέρα συγκροτήθηκε το  ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:Έγινε,  στις 28 Μαΐου 2017  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ. Την ίδια μέρα συγκροτήθηκε το  ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:Έγινε,  στις 28 Μαΐου 2017  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ. Την ίδια μέρα συγκροτήθηκε το  ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

Έγινε,  στις 28 Μαΐου 2017  η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ. Την ίδια μέρα συγκροτήθηκε το  ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here